I slutet av 2019 började Mistra Closing the Loop formulera budskap till industrin och kommunerna, till myndigheterna och till forskningssamhället. Från början var budskapen fjorton men efter funderande och formulerande är de nu tolv.

Här är de:

Till industrin  och kommunerna

factoryÅtervunnet material
är en unik resurs!
Återvunna råvaror kommer aldrig att bli detsamma som nyutvunnet material. Vi har inte råd med de förluster av material och energi som uppstår om vi försöker konvertera återvunna råvaror till jungfruliga. Istället måste det återvunna materialets unika egenskaper värderas positivt och ses som en fördel i ett hållbart materialsystem.

Minska din aptit på
nyutvunna resurser!
Börja med att kontrollera den årliga användningen av material som behövs för din organisation eller ditt företag. Sätt mål och skapa en färdplan för märkbart minskad förbrukning. Se material, biprodukter och till och med utsläpp som möjliga produkter och vinster. Sluta att fokusera på att undvika eller minska kostnaderna för avfallshanteringen. Låt din organisation göra materialplaner istället för avfallsplaner.

Tänk framåt! Ta ansvar för
rena och homogena materialflöden.
Skapa inte material som inte kan återvinnas i dina produkter och tjänster. Problemet med icke-återvinningsbart material i samhället bör främst adresseras och lösas av producenterna, inte av återvinningsindustrin.

Var förberedd! Dela data
för pålitliga återvinningsloopar.
Vi måste öka informationsdelningen av process- och materialdata för att skapa effektiva återvinningslösningar och ökad användning av återvunnet material. Ökat informationsutbyte kommer också att ge bättre och mer högkvalitativa riskbedömningar samt spårbarhet och förutsägbarhet av materialets egenskaper.
Digitalisering och artificiell intelligens skapar möjligheter för att uppnå transparent och pålitlig cirkularitet.

Till myndigheterna

Stimulera en materialanvändning
som ryms inom jordens resurser!
Incitamenten är få för verksamheter att minska användningen av nyutvunnet material genom att ställa om till mer materialeffektiva processer och affärsmodeller. Det främsta skälet till att dagens system inte är hållbart är att vi agerar som om de jungfruliga resurserna vore oändliga. Hjälp samhället att bli kreativt och innovativt genom att sätta ett skarpt, långsiktigt mål att halvera användningen av nyutvunna resurser. Tidplanen för minskningen bör synkroniseras med den globala klimatstrategin till 2050.

Korrekt riskbedömning ger modet
att hantera kemikalier i vår miljö!
Riskerna som förknippas med användning av återvunnet material bör utvärderas på systemnivå. Alla viktiga
miljömål måste vägas in. Om målen står i konflikt med varandra behöver den svenska regeringen ge tydliga riktlinjer för hur myndigheterna ska agera för att lösa knuten. Implementera riskbedömningar och policyinstrument som stöder ökad materialcirkularitet. De nuvarande instrumentens främsta funktion är att reglera avfallshantering och utsläpp, något som hämmar användningen av återvunna material.

Skapa en marknad för
återvunnet material!
Organiationer har få incitament att använda återvunnet material i produktionen liksom för att designa produkter för framtida materialåtervinning. Introducera distinkta och långsiktiga policyinstrument för att öka användningen av återvunnet material och underlätta investeringar. Det behövs policyinstrument som gör det mer lönsamt att använda återvunna råvaror och ökar efterfrågan på återvunnet material.

Gå från bulk
till hållbar återvinning!
Introducera policyinstrument som gynnar både återvinning av kritiska råmaterial och en högkvalitativ återvinning av funktionellt material. Mass- och bulkbaserade krav på höga återvinningsgrader leder till att vi förlorar värdefullt kritiskt material genom ”downcycling” som bara ingår till låga nivåer. Digitalisering och delning av information och data kan spela en viktig roll för att öka den funktionella återvinningen.

Stöd omvälvande
förändringar!
Skapa möjligheter för forskning som kan leda en systemomvandling för hållbar materialanvändning. Innovationssystemet bör stödja och uppmuntra forskare att leda systemomvandling snarare än stegvisa förändringar i befintliga system. Inför dessutom policyinstrument som stimulerar delning av process- och materialdata. Det är en viktig pusselbit för förändring.

Till forskningen

man vid datorInnovation för
hållbara riskbeslut!
Det behövs kunskap kring riskbedömning. För att uppnå hållbara lösningar krävs riskbedömning på systemnivå. Beslut som tas på lokal nivå, baserat på ett material eller ämne i taget, resulterar ofta i kontraproduktiva lösningar som, troligen, leder till högre utsläpp av skadliga ämnen på global nivå. Strukturerad insamling och nyskapande av data och metoder måste till för ökad hållbarhet

Innovation för
ökade investeringar!
När återvunnet material är en del av affären behövs kunskap för att förstå risknivå samt ansvar och hur riker och vinster ska delas. Hållbar miljö och hållbara material måste värderas och utsläppen måste kosta för att underlätta korrekta beräkningar för affären. Vill vi öka användningen av återvunnet material i produktionen krävs långsiktiga beslut och investeringar. Med bristandeer kunskap, data och beslutsmetoder blir sådana beslut svåra.

Innovation för val
av återvinningsmetod!
Det behövs kunskap om hur man väljer hållbara återvinningsprocesser som kan leda till högvärdig materialåtervinning. Det finns i dag ett gap mellan mekanisk återvinning och förbränning. Därmed uppstår ett behov av innovation inom kemiska / termokemiska återvinningsmaterial liksom av innovation för att omvandla traditionella återvinningsprocesser för bulkmaterial till funktionella materialåtervinningsprocesser. Det krävs tydliga kunskapsbaserade riktlinjer för valet av återvinningsmetod.

Mer om programmet och dess projekt hittar du här i den populärvetenskapliga slutrapporten.

 

 

 

 

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng