Åsa Moberg, Mistra

Åsa Moberg, Mistra.

Åsa Moberg är Mistras programansvariga för forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop. Vi ställde fem frågor till henne.

När de så kallade löntagarfonderna avvecklades 1994 fick ett antal nybildade forskningsstiftelser del av fondernas kapital. Mistra fick ansvar att utveckla området miljöstrategisk forskning och därmed bidra till att viktiga miljöproblem i samhället blir lösta.

Nu pågår cirka 20 forskningsprogram varav Closing the Loop är ett. Åsa Moberg ser programmets modell med fristående projekt som en styrka.

När du tog över rollen som programansvarig för Closing the Loop pratade du om betydelsen av samverkan mellan projekten som en framgångsfaktor. Har det blivit som du hoppades?

– Jag tycker att det finns tydliga resultat från programmet som bygger just på samverkan, som kopplar till policy och till drivkrafter och barriärer. Det ger tvärsektoriell tyngd. Just samverkan mellan de olika projekten är en styrka för den här programmodellen.

Projekten i Closing the Loop rör olika materialströmmar i skilda branscher. Är det en svaghet eller en styrka?

– En styrka. Resultat från projekten är specifika och kan användas i respektive bransch, men programmet tar även ett tvärsektoriellt grepp och lyfter övergripande frågor, ser möjliga synergier, drivkrafter och barriärer som är gemensamma (eller inte) och som därmed även kan hanteras på ett mer generellt och branschövergripande sätt.

Långsiktiga satsningar

– Min bild är också att det har gett andra typer av erfarenheter och lärdomar för de forskare som deltagit i programmet.

Kan du kort beskriva vad Mistra är för den som inte känner till er verksamhet?

– Vi är en självständig forskningsfinansiär, och investerar omkring 200 miljoner kronor årligen i forskningssatsningar. Mistra ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av internationell klass. Forskningen ska samtidigt ge samhällsnytta genom att bidra till lösandet av viktiga miljöproblem och till en miljöanpassad samhällsutveckling, samt stärka svensk konkurrenskraft.

– Våra satsningar är tvärvetenskapliga och långsiktiga, de flesta program löper 4+4 år.

Kunskap för investerare

Läs mer här: Om Mistra – Så arbetar vi.

Mistra Closing the Loop avslutas efter två etapper och åtta programår. Vet du något om hur ni går vidare med materialåtervinning i framtiden?

– Mycket spännande om återvinning av plast pågår inom ramen för Mistra STEPS. Under våren kommer ett så kallat Investor brief för återvunnet material att tas fram baserat på resultat från Mistra Closing the Loop. Det riktar sig till investerare och ska presentera relevant forskningsbaserad kunskap på ett för investerare lättillgängligt sätt. Ett investor brief för hållbar plast finns redan publicerat.

– Sedan kan det mycket väl vara så att det kommer nya utlysningar med koppling till återvinning, för att ha koll på vad som händer framöver finns Mistras nyhetsbrev.

Har ni något annat på gång som du vill nämna här?

– Inom ramen för vårt nya initiativ Mistra Dialog satsar vi även på att stötta forskningsprogrammen i att föra ut resultat på EU-nivå. Återvinning var på agendan vid ett möte i parlamentet den 5:e december.

– Och Mistra Closing the Loops Evalena Blomqvist kommer att medverka vid CEPS Ideas labs i Bryssel 5-6 mars 2020.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng